wachtbedplanten

Wachtbedplanten

Onze wachtbedplanten worden gemaakt uit bewortelde verse planten en worden toegepast in gekoelde oftewel verlate teelten in de volle grond (al dan niet op verhoogde ruggen) en op stellingen.

Wachtbedplanten worden gesorteerd op rhizoomdikte:

- zware wachtbedplant: 22mm+, vroege plantingen

- middelzware wachtbedplant: 18-22mm, latere plantingen

- lichte wachtbedplanten 15-18mm

Het oogsttijdstip van wachtbedplanten kan men ongeveer 8 weken na plantdatum verwachten.
Naar wens van de klant zijn onze wachtbedplanten gedurende het hele voorjaar tot aan de zomer uit de koeling leverbaar.