• Nederlands
  • English
  • Deutsch

Figaro

Engelse vertaling

Figaro is een junidragend aardbeiras met grote, zeer stevige, oranjerode vruchten. De aardbeien zijn groter dan die van Elsanta en Sonata. Het plukrendement van Figaro ligt hoger dan bij Elsanta, omdat de vruchten gemiddeld groter zijn dan die van Elsanta. Figaro ontwikkelt een fors en stevig gewas met lange, licht behaarde bladstelen en grove bladeren, die een opvallende lichtgroene bladkleur hebben.

Vruchtkwaliteit

De eerste primaire vruchten zijn groot, soms gegroefd en hebben tamelijk diep ingeplante kelkblaadjes. De volgende vruchten zijn meestal uniform, kegelvormig en dikker dan die van Elsanta. Aan het eind van het seizoen zijn ze rond en hebben een opstaande kelk. Bij regen vormt zich gemakkelijk een witte hals. Typerend is de oranjerode kleur met het witroze vruchtvlees. De vruchten hebben een goede glans en zijn zeer stevig. In zonnige, warme perioden zijn de smaak en de Brix-waarde goed. In bewolkte en regenachtige perioden is de smaak wat minder uitgesproken. Soms komen holle vruchten voor.

Bloei en plukperiode

Figaro heeft in vergelijking met andere rassen minder bloemstelen en minder vertakte bloemtakken. De bloemen zijn van goede kwaliteit, bevatten veel stuifmeel en worden daarom graag door insecten bevlogen. Figaro kenmerkt zich door lange trossen. De bloeitijd en oogstperiode zijn vergelijkbaar met die van Elsanta.

Productiviteit

Figaro groeit goed onder zomerse omstandigheden. Dat is ook te merken op het wachtbed. De stevige en weinig vertakte bloemtakken komen gespreid, zodat er geen piekmomenten met teveel vruchtbelasting zijn. Elke tak bevat circa acht à tien vruchten. De oogst begint vrijwel gelijk met die van Elsanta, maar Figaro rijpt langzamer. In warmere perioden behoudt Figaro goed haar vruchtgewicht. De productie is gemiddeld tien tot vijftien procent lager dan die bij Elsanta. Er zijn aanzienlijk minder kleine en misvormde aardbeien dan bij Elsanta, waardoor het plukrendement hoger is. De opbrengst klasse I is vergelijkbaar met die van Elsanta. De vruchten rijpen niet te snel door en kunnen één tot twee dagen langer blijven hangen voordat ze geoogst dienen te worden. Organisatorisch kan dit vooral in warme perioden een voordeel zijn.

Ziektegevoeligheid

De vruchten van Figaro zijn matig gevoelig voor vruchtrot (Botrytis cinerea), meeldauw (Sphaerotheca macularis) en koprot (Rhizoctonia fragariae). Ook is het gewas gevoelig voor stengelbasisrot (Phytophthora cactorum), roodwortelrot (Phytophthora fragariae) en verwelkingsziekte (Verticillium dahliae). Bij veel neerslag is Figaro gevoeliger voor vruchtrot. Door de opstaande bloemtakken blijft er makkelijker water in de bloemkelk staan, waardoor vruchtrot kan optreden. Het ras staat sterk op de wortel.

Teeltervaringen

Figaro is vooral geschikt als wachtbedplant in de zomerplanting van de gekoelde teelt. De grote vruchtmaat, de stevigheid en de oranjerode kleur zijn een groot voordeel tijdens een productie in de zomer. Bovendien kunnen de vruchten wat langer blijven hangen. Figaro is tevens geschikt in de open lucht als frigoplant waarbij een hoge productiviteit gerealiseerd kan worden. De sterke gewasontwikkeling heeft als voordeel dat dit een bescherming biedt tegen zonnebrand en nachtvorst.
 

bron: Fresh Forward (23-02-2010)

Figaro
Figaro
Figaro
Figaro