Over Peter Neessen Sr. (1947)

Peter Neessen Sr.

Functies:

Verkoop planten, algehele leiding.

Opleiding:

Lagere tuinbouwschool, van 1963-1965 middelbare tuinbouwschool Venlo, in 1966 1 jaar middelbaar tuinaanleg en onderhoud in Venlo.

Na de opleiding ben ik werkzaam gebleven op het ouderlijk bedrijf. Ik heb jarenlang samen met vader Sjang Neessen in het bedrijf gewerkt. Mijn interesses lagen vooral in de tuinbouw en ik ben in 1968 gestart met het vermeerderen van aardbeiplanten voor aardbeitelers in de omgeving. Ik heb het bedrijf in 1982 in een maatschap met mijn broers Herman en Jan Neessen voortgezet. Samen hebben we 25 jaar lang een succesvol gemengd bedrijf gehad. In 2007 zijn beide broers uitgetreden en hiermee is de veeteelt van het bedrijf verdwenen. Vanaf 2007 zijn mijn beide zonen Johan en Peter in het bedrijf getreden. Samen bouwen we verder aan het gezonde bedrijf.

Motivatie: 

Elk jaar is het opnieuw een uitdaging om de groei van de planten te volgen en daar waar nodig en/of mogelijk de kwaliteit en opbrengst te verbeteren. Nieuwe innovaties zijn altijd mooie uitdagingen voor de mensen die bij het bedrijf betrokken zijn. Als het aan mij ligt zal het bedrijf aan de Vliegertsdijk in lengte van jaren bestaan

Favoriete aardbei:

Elsanta, dit ras staat al bijna 30 jaar aan de top. Het is een lekkere en stevige aardbei en hiermee heb ik zowel in de plantenteelt als vroeger in de productieteelt fantastische resultaten mee behaald!

Figaro, dit is de mooiste aardbei!